Ориз

За около половината от населението на земята оризът има същото значение, каквото има пшеницата за […]