Зърнени храни Продукти

Царевица

В съвременния свят производството на царевица е на второ място след
пшеницата. Особеното в нейния химичен състав е, че мазнините заемат 10% от общия
състав. Царевичното масло е много лесноусвоимо и има понижаващо холестерола действие. От микроелементите особено важно място заема златото с класическото си антисклеротично действие. От витаминния състав важни са витамините В1, В2 и D.