Подправки Продукти

Хранителни добавки

Темата за хранителните добавки (Е-тата) е много обширна, но тук ще споменем само някои от тях и по-точно причините, които налагат употребата им, като няма да пропуснем и вредат за организма, която нанася на организма непредпазливата им употреба.
Антиокислители
Това са химически вещества, които се прибавят към мазнините или продуктите, съдържащи мазнини, за ограничаване на окислителните процеси и свързаните с тях промени във вкусовите качества, трайността и химическия им състав. Доказано е, че някои продукти сами съдържат такива вещества и са дълготрайни, като например какаовото масло. При наличие на окислигели и особено при съхраняване на мазнините или продуктите, съдържащи мазнини, на светло и при обилен достъп на въздух, при по-висока влага и температура в тях
настъпват не само окислителни, но и други процеси, в резултат на което те могат да станат негодни за консумация и вредни за здравето.
Консервиращи вещества
Под консервиращи вещества се разбират такива химически вещества, които, прибавени към хранителните продукти или готовите храни, намаляват или спират изцяло жизнената дейност на микроорганизмите, забавят или спират някои от химическите реакции. Като консервиращи средства почти във всички страни са намерили широко приложение бензоената киселина инатриевият бензоат, сорбиновата киселина и нейната натриева и калиева сол (натриев и калиев сорбат), серният двуокис в различните му производни (серниста киселина,
натриев бисулфит и натриев метабисулфит). В западните страни се използуват още мравчената, салициловата, борната киселина, водородният прекис и др. Известно консервиращо действие имат още готварската сол и някои органични киселини, използувани в хранително-вкусовата промишленост (оцет, винена, лимонена, ябълчна, млечна киселина). За вредното действие на серния двуокис има много данни, които, общо взето, се изразяват в следното: разрушава зъбите, предизвиква гастрити, нарушава въглехидратната и пигментната обмяна,
подтиска усвояването на йода от щитовидната жлеза и др. Бензоената киселина инатриевият бензоат са разрешени само при гроздовия сок, предназначен за преработка, и в някои полуфабрикати, като количеството им е ограничено до 1 г на килограм или литър продукт. Производствените предприятия и домакинствата рядко
ги използуват в по-големи количества, тъй като се отразяват върху вкусовите качества на продуктите и напитките, включително и на полуфабрикатите.
Сорбиновата киселина и нейните соли се използуват у нас от няколко години, но все още доста предпазливо, тъй като според някои те влияят върху вкусовите качества на продуктите и напитките.